U noster Ven

U noster Ven

poesia dialettale di Mario Marini

S’avrî bév bén
der ven sincer e fen
sluntanâev no tâent,
nî a Vicsôe, l’é no distâent!
 
Chî an soma no se ch’l’è
né ra puvrenâe, né r’ cané *
né un sa paciugâe meiâe inti vasé,
fâendâe ni fôe quêui ven
ch’a pechn’ in tâestâe cur marté!

Barberâe e fresiâe, nibiôe e cruatenâe
Curtés, muscatâe e sislà
A son dra nostr’ûevâe ar qualità

A magurâe inter culéen inundà d’sù
Dra Muntagnôera, ad Sambartulumé e ad Muncanén, 
ma dop avin sagià un quartén
a vigrì ch’a dsi -Quel chi sî ch’l’è vén!

*(*non sappiamo cosa sia il vino sofisticato)
(Marini Mario)

Schede correlate
Informazioni e dati Alessandria
provincia di Alessandria
Fiere e mercati ad Alessandria e provincia
provincia di Alessandria
Itinerari in provincia di Alessandria
provincia di Alessandria
Gastronomia e vini dell'Alessandrino
provincia di Alessandria
Itinerari lungo l’Alessandrino
provincia di Alessandria
visita alla città di Alessandria
provincia di Alessandria